O diakonii

Diakonie Českobratrské církve evangelické je druhou největší nestátní organizací poskytující sociální služby v České republice. Denně pomáhá tisícům lidí v nepříznivých životních situacích, provozuje více než 130 zařízení po celé ČR. Organizuje také humanitární pomoc v ČR (povodně) a rozvojovou spolupráci v zahraničí.

Práce a činnost Diakonie vychází z křesťanských hodnot, pracovníci pomáhají všem bez rozdílu. Tým tvoří na 1500 pracovníků po celé republice a 1000 dobrovolníků.

Obnovenou činností po roce 1989 navazuje na předválečnou Českou diakonii. Je součástí mezinárodní platformy Eurodiakonie a máme partnery po celém světě. Zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická.

Více se dozvíte na www.diakonie.cz